Åpningstider

Mandag | 17:30 - 21:00

Tirsdag | 17:30 - 21:00

Torsdag | 17:30 - 21:00

Søndag | 16.00 - 19.00 (oktober-mars/april)

Siste åpningsdag før sommeren er 20.6. Sommerstengt til august/september.


Du finner oss i Lofothallen på Leknes (Inngang på baksiden) 

Priser

Barn/ Unge 3-17 år

Halvårskort (høst/vår): 400 kr
Drop-in: 30 kr (ikke medlem 60 kr)

Drop-in inkl utstyr: 50 kr (ikke medlem 70 kr)

Voksne over 18 år

Halvårskort (høst/vår): 1000 kr (barnefamilie: 1700 kr)
Drop-In: 50 kr (ikke medlem 100 kr)

Leie av utstyr:

Komplett (sko, sele, tau, taubrems): 80 kr
Sko: 30 kr
Sele m/taubrems: 30 kr
Tau: 30 krREGLER FOR BRUK AV KLATREVEGG

 • All klatring foregår på eget ansvar. Du bør besørge ulykkesforsikring som også gjelder klatring.

 • Alle som klatrer i anlegget skal betale (årskort, halvårskort, dropin), ha Bratt kort, eller være sammen med en person som har brattkort.

 • Alle som klatrer i anlegget skal ha lest klatrevettplakaten og innrette seg etter denne.

 • Personer under 18 år må ha foresattes tillatelse til å benytte klatreanlegget.

 • Vedrørende barn i anlegget: se eget reglement.

 • All klatring skal foregå med utstyr godkjent av UIAA (CE-godkjenning).

 • All klatring skjer med minimum singlet og med bukse som dekker knærne.

 • Sko (svasko eller joggesko) er påbudt, barfot er ikke tillatt. Klatresko skal kun benyttes i klatreanlegget.

 • All topptauing skjer med tauet rundt topptausfestet eller gjennom to karbinere.

 • Det er ikke tillatt å topptaue på de mest overhengende rutene.

 • Klatrer skal klippe seg inn på alle sikringsbolter/hengere.

 • Unngå finger i boltehengere.

 • Nedfiring skal skje kontrollert. Den som blir firet ned går rolig ned veggen uten å sparker seg ut.

 • Ved løse klatregrep: skriv opp hvor dette er på en lapp og lever i resepsjonen. Ikke etterskru selv.

 • Ved stor vektforskjell anbefales at sikrer kobler seg inn i bolt i bunn av vegg med langslynge.

 • Aldri to tau inn på samme punkt. På nybegynnerveggen skal topptauene ikke krysse hverandre.

 • Man skal ikke være påvirket av rusmidler når man er i klatrehallen.

 • Alle klatrere og andre besøkende må rette seg etter betjeningens veiledning og pålegg. Betjeningen kan bortvise eller nekte personer eller grupper adgang som anses uskikket til å benytte klatreanlegget.

 • Alle personskader skal rapporteres til betjeningen. En rapport skal skrives i egen loggbok som oppbevares ved klatresenteret. Leder rapporterer eventuell skadestatistikk til Norges Klatreforbund.

 • Oppdages det feil, eller mangler, som kan være av betydning for sikkerheten i anlegget, gi umiddelbart beskjed